Calculatie vooraf

de woningeigenaar wordt vooraf inzicht geboden in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de kosten en de opbrengsten hiervan en de mogelijkheid om dit binnen de huidige maandelijkse energielasten te realiseren.

Voor elke individuele woning wordt in samenwerking met TNO op afstand een calculatie gemaakt. Hiervoor worden diverse open databronnen gebruikt, aangevuld met specifieke kennis, data en inzichten van betrokken marktpartijen en uit eerdere onderzoeken. Eventueel ontbrekende informatie kan door de woningeigenaar aangevuld worden. Op basis van de beschikbare gegevens wordt vastgesteld welke verduurzamingsmaatregelen voor de individuele woning mogelijk zijn en wat de energetische effecten en de kosten hiervan zijn.

Vervolgens wordt op basis van een analyse van de huidige energierekening vastgesteld of de investering in de verduurzaming bekostigd kan worden vanuit de te realiseren energiebesparing.

Met andere woorden: we stellen voor de woningeigenaar vast of de verduurzaming gerealiseerd kan worden zonder dat de maandlasten zullen stijgen.

Veelgestelde vragen

De prijs voor de verduurzamingsmaatregelen komt tot stand op basis van de calculatie (TNO) en inspectie op locatie. Vastgesteld wordt welke maatregelen getroffen kunnen worden, wat het bespaarpotentieel is (bij gelijkblijvend gedrag) en wat de kosten voor realisatie zijn. Er wordt bovendien doorgerekend of de verduurzaming gerealiseerd kan worden vanuit de besparing op de energierekening.

De elementen waaruit de prijs is opgebouwd zijn:
  • Materiaal
  • Montage
  • Materieel
  • Regiekosten
De regiekosten worden in de kostprijs opgenomen en bestaan uit:
  • kosten voor de calculaties
  • kosten voor voorinspectie
  • kosten voor planning en controle op uitvoering
  • kosten voor de eindinspectie.
De output van de calculatie(s) is een gedetailleerd bestek met een vaste all-in prijs. De aangesloten uitvoerders committeren zich op voorhand aan de prijs en er bestaat geen vrijheid om hiervan af te wijken.
De woningeigenaar betaalt alleen de all-in prijs die op voorhand bekend is. Er zijn geen dan ook géén aanvullende kosten.
De prijs voor de financiering is opgebouwd uit de (rente)kosten voor het geld zelf, aangevuld met een risico-opslag en een kostenopslag voor leningadministratie, -beheer en procesmanagement.