Eindinspectie

Na afronding van de werkzaamheden volgt een inspectie. Hierbij inspecteert De Woonpas de gerealiseerde maatregelen. Er wordt vastgesteld of de werkzaamheden en de werking van de individuele maatregelen in lijn zijn met het aanbod dat eerder is geaccepteerd.

Indien onverwacht vastgesteld wordt dat herstel noodzakelijk is, zal dit kosteloos worden uitgevoerd. Op basis van een positieve uitkomst van de inspectie ontvangt de woningeigenaar van De Woonpas een garantie op de werkzaamheden en de energetische prestatie van de verduurzamingsmaatregelen.