Gecontroleerde uitvoering

Voor de uitvoering van de verduurzaming werkt De Woonpas samen met aangesloten partners. Bij voorkeur lokale partners en een landelijk opererende partner wanneer dit lokaal (tijdelijk) niet beschikbaar is. Met de partners worden duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit en continuiteit. Zij werken volgens het bestek dat zij van de Woonpas ontvangen.

De Woonpas draagt zorg voor de materiaalselectie, faciliteert de inkoop en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de partners. De Woonpas blijft voor de woningeigenaar altijd het eerste aanspreekpunt.

Veelgestelde vragen

Met De Woonpas. De Woonpas biedt de volledige A tot Z oplossing aan voor het verduurzamen van de particuliere grondgebonden eengezinswoning, inclusief financiering en realisatie.
De Woonpas is de opdrachtnemer van de woningeigenaar en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering en resultaat van de werkzaamheden.
De Woonpas
Woningeigenaren kunnen natuurlijk de gemeente benaderen met eventuele klachten en/of vragen. Daarom draagt De Woonpas zorg voor een goede doorgeleiding vanuit de gemeente.
De gemeente heeft géén rol en of verantwoordelijkheid m.b.t. het vaststellen van de verduurzamingsmaatregelen en de uitvoering ervan.