Inspectie op Locatie

Elke woning is specifiek. Daarom wordt elke woning geïnspecteerd alvorens er een aanbod gedaan wordt aan de woningeigenaar. De inspecteur gaat samen met de woningeigenaar door de woningen. Specifieke inzichten en kenmerken van de woning worden toegevoegd aan de calculatie. Op basis van het aangescherpte inzicht ontvangt de woningeigenaar een bindend aanbod. Dit betekent dat bij acceptatie de woningeigenaar zekerheid heeft over de te nemen maatregelen, het gebruikte materiaal, de kosten en de energiebesparing die deze opleveren (bij ongewijzigd gedrag).

Veelgestelde vragen

De prijs voor de verduurzamingsmaatregelen komen tot stand op basis van de calculatie (TNO) en inspectie op locatie. Vastgesteld wordt welke maatregelen getroffen kunnen worden, wat het bespaarpotentieel is (bij gelijkblijvend gedrag) en wat de kosten voor realisatie zijn. Er wordt bovendien doorgerekend of de verduurzaming gerealiseerd kan worden vanuit de besparing op de energierekening.

De elementen waaruit de prijs is opgebouwd zijn:
  • Materiaal
  • Montage
  • Materieel
  • Regiekosten
De regiekosten worden in de kostprijs opgenomen en bestaan uit:
  • kosten voor de calculaties
  • kosten voor voorinspectie
  • kosten voor planning en controle op uitvoering
  • kosten voor de eindinspectie.
De output van de calculatie(s) is een gedetailleerd bestek met een vaste all-in prijs. De aangesloten uitvoerders committeren zich op voorhand aan de prijs en er bestaat geen vrijheid om hiervan af te wijken.
De woningeigenaar betaalt alleen de all-in prijs die op voorhand bekend is. Er zijn geen dan ook géén aanvullende kosten.
De prijs voor de financiering is opgebouwd uit de (rente)kosten voor het geld zelf, aangevuld met een risico-opslag en een kostenopslag voor leningadministratie, -beheer en procesmanagement.