Ondersteuning gemeenten

De Woonpas werkt nauws samen met gemeenten om de woninggebonden financiering mogelijk te maken. De gemeenten worden hierbij ondersteund maximaal zodat zij op hun beurt met beperkte inspanningen en investeringen woningeigenaren kunnen begeleiden in de verduurzaming van de eigen woning.

De Woonpas
Transitiemanagement

Elke deelnemende gemeente wordt gedurende het gehele inrichtingsproces ondersteund door een transitiemanager. Elke transitiemanager heeft gemeentelijke ervaring. Samen met medewerkers van de gemeenten borgt hij/zij een correcte, soepele en volledige inrichting van de noodzakelijke besluitvormings- en operationele processen.

De Woonpas
Besluitvorming

Om de woninggebonden financiering via de baatbelasting toe te passen is besluitvorming door de gemeente noodzakelijk. Samen met Erasmus Universiteit ondersteunt De Woonpas in het besluitvormingsprocessen en worden o.a. model-verordeningen en fiscale vaststellingsovereenkomsten beschikbaar gesteld.

De Woonpas
Inrichting van het baatbelasting-proces met gemeenten

Samen met Erasmus Universiteit en de Transitiemanager ondersteunt De Woonpas bij het inrichten en/of aanpassen van de operationele- en de inningsprocessen. Ook wanneer dit door de betreffende gemeente uitbesteed is.

De Woonpas
Géén balans verzwaring en kredietrisico voor gemeenten

In samenwerking met BNG Bank en door de inrichting van een garantiefaciliteit wordt de woninggebonden financiering mogelijk gemaakt zonder dat deze op de balans van de gemeente komt of deze het kredietrisico draagt.

Veelgestelde vragen

De rol van de van de gemeente is die van incassant en contractpartner. Zij sluit met de woningeigenaar een fiscale vaststellingsovereenkomst (vrijwillige belasting overeenkomst) op basis waarvan zij de belasting termijnen int. In ruil hiervoor maakt zij het mogelijk dat de investering in de verduurzaming wordt gedaan.
Nee, de leningen komen niet op de balans van de gemeente. Deze komen op de balans van de ‘Stichting Verzamelgelden Woninggebonden Financiering’, die specifiek voor dit doel is ingericht.
Het kredietrisico wordt afgedekt door middel van een garantiefaciliteit die verleend wordt door Energiefonds Overijssel. De gemeenten lopen hiermee géén kredietrisico.
De gemeente loopt in beginsel geen risico.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw gemeente?