Wijkgericht verduurzamen

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR), het product van de Woonpas, helpt u als gemeente, invulling te geven aan uw opdracht woningen wijkgericht van het aardgas af te koppelen.

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) stelt u als gemeenten in staat concrete invulling te geven aan de wijkgerichte energietransitie. Met de GVR ondersteunt u als gemeente woningeigenaren in de verduurzaming van de eigen woning. De regeling voorziet in de breed gedragen behoefte van woningeigenaren aan een toegankelijke regeling waarmee zij hun woning kunnen verduurzamen, zonder dat zij hiervoor een lening hoeven aan te gaan of een investeringsrisico lopen. Met de GVR wordt een combinatie van integrale isolatie en zonnepanelen gerealiseerd.

Hoe werkt het

De baatbelasting als
innings mechanisme

De GVR maakt gebruik van de gemeentelijke baatbelasting. De verduurzamingsmaatregelen worden voorgefinancierd door de hiervoor opgerichte Stichting Verzamelgelden GVR. Deze stichting wordt op haar beurt gefinancierd door BNG Bank. De investering wordt over een looptijd van 30 jaar via de baatbelasting door de gemeente verhaald op de deelnemende woningeigenaren. De gemeente draagt de baatbelasting op haar beurt weer af aan de stichting.

woningeigenaren-home-2

Ondersteuning aan gemeenten

In de samenwerking met De Woonpas wordt de gemeente volledig ondersteund bij de in- en uitvoering van de GVR. De medewerkers van De Woonpas hebben gemeentelijke ervaring en zorgen samen met de medewerkers van de gemeente voor een correcte, soepele en volledige inrichting van de noodzakelijke besluitvormings- en operationele processen.

Geen risico voor gemeenten

De gemeente loopt geen financieel risico. De toegepaste baatbelasting biedt een hoge betaalzekerheid. Het zeer beperkte risico van niet-betalen wordt afgedekt door de Stichting Waarborg GVR. Hiermee wordt elk financieel risico voor de gemeente weggenomen.

Geen uitsluiting

De GVR is
toegankelijk
voor iedereen

Deelname aan de GVR is voor iedere woningeigenaar en op vrijwillige basis. Een krediettoets is niet nodig. Hierdoor wordt verduurzaming ook voor de minder draagkrachtige woningeigenaren toegankelijk.

De GVR is maandlasten neutraal

Het uitgangspunt bij deelname aan de GVR is dat de te betalen baatbelasting niet hoger is dan de mogelijke besparing op de energierekening. Dit noemen we maandlasten neutraal. In deze calculatie wordt uitgegaan van ongewijzigd woongedrag.

De baatbelasting is woninggebonden

De gemeentelijke belasting is gekoppeld aan de woning en niet aan de eigenaar. Bij verkoop van de woning zal de nieuwe eigenaar de resterende belastingtermijnen betalen. De nieuwe eigenaar profiteert immers ook van de verduurzamingsmaatregelen.

In samenwerking met

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u antwoorden op de meest gestelde vragen

Meer informatie

Vraag hier vrijblijvend extra informatie aan over de GVR.