Wijkgericht woningen verduurzamen

Met de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) geeft u als gemeente op een projectmatige wijze invulling de wijkgerichte energietransitie en uw opdracht hierbinnen om wijkgericht over te gaan op een alternatieve warmtevoorziening.

De GVR stelt u als gemeente in staat concrete invulling te geven aan de wijkgerichte energietransitie. Met de GVR ondersteunt u bovendien woningeigenaren in de verduurzaming van de eigen woning. 

De GVR voorziet bovendien in de breed gedragen behoefte van woningeigenaren aan een toegankelijke regeling waarmee de woning verduurzaamd wordt, aangesloten wordt op de transitievisie warmte en zonder dat zij hiervoor een lening hoeven aan te gaan of hierdoor een investeringsrisico lopen. 

Met de GVR krijgt u als gemeente inzicht en grip op de wijkgerichte wijkgerichte energietransitie en het hierbinnen terugdringen van de warmte – en energievraag. Zo bent u beter in staat om concrete invulling te geven om wijken op een verantwoorde – en gefaseerde wijze van het gas af te halen.

Hoe werkt het

De baatbelasting

Binnen de GVR wordt de gemeentelijke baatbelasting ingezet. De verduurzamingsvoorzieningen worden namens de gemeente voorgefinancierd door de hiervoor opgerichte Stichting Verzamelgelden GVR. Deze stichting wordt op haar beurt gefinancierd door BNG Bank. De woningeigenaar betaalt de investering in 30 jaar aan de gemeente terug via de gemeentelijke baatbelasting. De gemeente draagt de baatbelasting op haar beurt weer af aan de stichting. Binnen deze regeling is het streven dat de te betalen baatbelasting niet hoger is dan de mogelijke besparing op de energierekening.

woningeigenaren-home-2

Ondersteuning gemeente

De Woonpas ondersteunt u als gemeente volledig bij de in- en uitvoering van de GVR. De medewerkers van De Woonpas hebben gemeentelijke ervaring en zorgen samen met de medewerkers van de gemeente voor een correcte, soepele en volledig geborgde inrichting van de noodzakelijke besluitvormings- en operationele processen.

Geen risico voor gemeenten

U loopt als gemeente geen financieel risico. Het zeer beperkte risico van het niet-betalen van baatbelasting wordt afgedekt door de Stichting Waarborg GVR. Hiermee wordt elk financieel risico voor u als gemeente weggenomen

Geen uitsluiting

De GVR is
toegankelijk
voor iedereen

De GVR is toegankelijk voor elke woningeigenaar en is op vrijwillige basis. Een krediettoets is niet aan de orde. Hierdoor wordt verduurzaming ook voor minder draagkrachtige woningeigenaren toegankelijk.

Momenteel wordt de GVR alleen ingezet op de zogenaamde grondgebonden woningen, of wel eengezinswoningen.

De GVR is maandlasten neutraal

Het streven bij deelname aan de GVR is dat de te betalen baatbelasting niet hoger is
dan de mogelijke besparing op de energierekening. Dit noemen we maandlasten neutraal. In deze calculatie wordt uitgegaan van ongewijzigd woongedrag.

Geen publieke middelen nodig

De GVR is een regeling waarvoor geen publiek geld van de gemeente nodig is. De GVR wordt gefund door BNG Bank. De enige kosten voor de gemeente zijn de initiële inrichtingskosten, de kosten voor het innen van de baatbelasting en de promotiekosten binnen de eigen gemeente.

Inzicht en controle

De GVR stelt u als gemeente in staat inzicht en grip te krijgen en te houden op de wijkgerichte energietransitie en het hierbinnen terugdringen van de warmte – en energievraag. Van elke deelnemende woning krijgt u inzicht in de energieprestatie voor aanvang van de werkzaamheden en de prestaties na de uitvoering van de maatregelen. Dit ziet u ook terug op wijkniveau. 

Per woning en op wijkniveau wordt dit inzicht bovendien vertaald naar de nieuwe standaard en streefwaarden voor woningisolatie. Deze geven inzicht waar woningen staan ten opzichte van de standaard waarop ze van het gas gehaald kunnen worden.

In samenwerking met

Voor u als gemeente

Brochure aanvragen

Lees uitgebreid over de mogelijkheden van de GVR in
onze brochure.

Afspraak maken

In een persoonlijk gesprek vertellen wij wat de GVR voor u als gemeente kan betekenen.