Er is behoefte
aanvolledige ontzorging.

De meeste woningeigenaren staan positief tegenover het verduurzamen van de eigen woning. Vaak ontbreekt het hen echter vaak aan inzicht in de te nemen maatregelen en het rendement hiervan. ze blijken bovendien regelmatig onzeker over de keuze voor adviseur en/of uitvoerder. Vervolgens rest de vraag hoe dit te betalen. Door het uitblijven van inzicht en antwoorden komt men niet in actie.

De oplossing in 5 stappen

Woningeigenaren komen beweging wanneer ze end-to-end ontzorgd worden door een betrouwbare partner waarbij ook de investering hiervan opgelost wordt. De Woonpas neemt de woningeigenaar bij de hand in vijf eenvoudige stappen:

1. Calculatie vooraf

Per woning wordt op afstand gecalculeerd welke verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze kosten en wat ze opleveren.

De Woonpas

2. Inspectie op locatie

Een inspecteur voegt woning specifieke kenmerken toe aan de calculatie. Dit resulteert in een uitgewerkt aanbod aan de woningeigenaar.

De Woonpas

3. De GVR

Samen met de gemeente faciliteert De Woonpas de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling(GVR) op basis van de besparingscapaciteit van de woning na verduurzaming.

De Woonpas

4. Gecontroleerde uitvoering

Na opdracht verzorgt De Woonpas een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen, uitgevoerd door gespecialiseerde partners.

De Woonpas

5. Eindinspectie en garantie

De Woonpas inspecteert de woning bij oplevering. Na goedkeuring ontvangt de woningeigenaar een garantie op de energieprestatie van de woning.

De Woonpas

Voordelen woningeigenaar

De Woonpas
Gelijkblijvende maandlasten

De investering wordt bekostigd uit de besparingscapaciteit van de woning na verduurzaming

De Woonpas
Overdraagbaar

De baatbelasting is aan de woning gekoppeld en zal bij verkoop overgaan op de nieuwe woningeigenaar

De Woonpas
Garantie op resultaat

Na een positieve inspectie ontvangt de woningeigenaar een garantie op de energieprestatie van de woning

Bergen (NH) en Dalfsen nemen deel aan pilot

In een periode van een aantal maanden zal De Woonpas met de Gemeenten Bergen (NH) en Dalfsen de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling op zo'n 30 woningen toepassen. Hiermee wordt de werking hiervan in de praktijk doorlopen. Na afronding zal worden opgeschaald.