Er is behoefte
aanvolledige ontzorging.

De meeste woningeigenaren staan positief tegenover het verduurzamen van de eigen woning. Vaak ontbreekt het hen aan inzicht in de te nemen maatregelen en hun rendement. ze blijken vaak onzeker over de keuze voor adviseur en/of uitvoerder. Vervolgens rest de vraag hoe dit te betalen. Bij het uitblijven van inzicht en antwoorden komt men niet in actie.

De oplossing in 5 stappen

Woningeigenaren komen beweging wanneer ze van end-to-end ontzorgd worden door een betrouwbare partner die ook de financiering regelt. De Woonpas neemt de woningeigenaar aan de hand in vijf eenvoudige stappen:

1. Calculatie vooraf

Per woning wordt op afstand gecalculeerd welke verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze kosten en wat ze opleveren.

De Woonpas

2. Inspectie op locatie

Een inspecteur voegt woning specifieke kenmerken toe aan de calculatie. Dit resulteert in een uitgewerkt aanbod aan de woningeigenaar

De Woonpas

3. Woninggebonden financiering

Via De Woonpas wordt de mogelijkheid geboden om de verduurzaming woninggebonden te financieren zonder stijging van de maandlasten.

De Woonpas

4. Gecontroleerde uitvoering

Na opdracht zorgt De Woonpas voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de verduurzaming door gespecialiseerde partners.

De Woonpas

5. Eindinspectie en garantie

De Woonpas inspecteert de woning na oplevering. Na goedkeuring ontvangt de woningeigenaar een garantie op de energieprestatie van de woning.

De Woonpas

Voordelen woningeigenaar

De Woonpas
Gelijkblijvende maandlasten

De investering wordt bekostigd uit besparing op de energierekening.

De Woonpas
Geen investeringsrisico

De financiering is overdraagbaar op de toekomstige eigenaar.

De Woonpas
Garantie op resultaat

Zekerheid over de energieprestaties van de maatregelen.

Bergen (NH) en Dalfsen nemen deel aan pilot

In een periode van 6 maanden worden 30 woningen gecalculeerd, geïnspecteerd, gefinancierd en verduurzaamd. Hiermee tonen we de werking van het woninggebonden financieringsmodel in de praktijk aan. Bij succes zullen er veel meer volgen.