Woningverduurzaming bereikbaar voor
iedereen

De Woonpas werkt samen met gemeenten om via de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR®) woningeigenaren volledig te ontzorgen in het verduurzamen van de eigen woning. De woningeigenaar hoeft hierbij zelf geen investering te doen.

Voor u als woningeigenaar

Verduurzamen zonder
zelf te hoeven investeren

Wanneer uw gemeente de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR®) toepast, kunt u zich als woningeigenaar binnen de gemeente aanmelden voor het verduurzamen van uw woning, zonder dat u uw eigen geld hoeft aan te wenden.

Voor u als gemeente

Geef invulling aan wijkgerichte energietransitie

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR®) helpt u als gemeente invulling te geven aan de wijkgerichte energie-transitie, het hierbinnen terugdringen van de warmte- en energievraag  en de opdracht om uiteindelijk woningen wijkgericht van het aardgas af te koppelen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u antwoorden op de meest gestelde vragen

Aanmelden voor de GVR

Wanneer u geïnteresseerd bent in de GVR kunt u zich hier aanmelden.