End-to-End ontzorgingn

Op wijkniveau worden woningeigenaren in drie stappen ontzorgd.

De Woonpas

Calculatie & aanbod

Door een nauwkeurige inspectie en een hoogwaardige calculatie wordt per woning een pakket van maatregelen voorgesteld.

De Woonpas

Bekostiging

De bekostiging van de hiervoor benodigde investering wordt via de GVR maandlasten neutraal gefaciliteerd.

De Woonpas

Uitvoering en garantie

De kwaliteit van het materiaal, het werk en de mogelijkheden op besparing worden gecontroleerd en gegarandeerd.

Wijkgerichte aanpak

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling wordt door gemeenten op wijkniveau ingezet, waarbij iedere woningeigenaar mee kan doen.