Neem contact op

Telefoon

Op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 uur t/m 17.30 uur.

Aanmelden

In een gesprek vertellen wij wat de GVR voor u als gemeente kan betekenen.

Afspraak maken

In een gesprek vertellen wij wat de GVR voor u als gemeente kan betekenen.

Veelgestelde vragen

De besparing wordt enerzijds gerealiseerd door de getroffen maatregelen. Maar ook het gedrag van de woningeigenaar zelf speelt een belangrijke rol. Bij gewijzigd gedrag (bijvoorbeeld ander ventilatiegedrag, gezinsuitbreiding of aanschaf van nieuwe apparaten) is De Woonpas niet aansprakelijk voor de niet gerealiseerde besparing. Blijken er problemen te zijn met de werking van de getroffen verduurzamingsmaatregelen, dan zal De Woonpas dit herstellen. Voor meer details over de garantie verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden.

De isolatiemaatregelen hebben een technische levensduur van minimaal 30 jaar, de looptijd van de GVR. De zonnepanelen worden voor 25 jaar gegarandeerd. Dit wil niet zeggen dat ze in de laatste 5 jaar hun werk niet meer doen. U mag er vanuit gaan dat ook de zonnepanelen 30 jaar hun werk doen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid van een garantie van 30 jaar op de zonnepanelen.

In het aanbod staan de aangeboden maatregelen, de totale kosten om deze te realiseren en de maandelijkse baatbelasting termijn die maximaal gelijk is aan de berekende besparingsmogelijkheid.

U kunt overcapaciteit altijd terugleveren aan het energienet. Tot 2023 geldt hiervoor de zogenaamde salderingsregeling. U krijgt een vergoeding voor de geleverde energie die gelijk is aan de prijs die u betaalt voor stroom. De salderingsregeling zal vanaf 2023 langzaam worden afgebouwd. Deze afbouwregeling is, voor zover bekend, meegenomen in de berekening van de baatbelasting.

Van de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten). De BNG Bank zet zich op deze wijze in om gemeente en woningeigenaren te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen.

woonpas-amersfoort

De Woonpas 

Amsterdamseweg 24
3812 RS Amersfoort
088 – 3443300