Neem contact op

Telefoon

Op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:30 uur t/m 17:00 uur.

Woninginspectie

Tijdens een inspectie stellen we vast welke maatregelen voor uw woning mogelijk zijn.

Afspraak maken

In een gesprek vertellen wij wat de GVR® voor u als gemeente kan betekenen.

Veelgestelde vragen

De besparing wordt enerzijds gerealiseerd door de getroffen maatregelen. Maar ook het gedrag van de woningeigenaar zelf speelt een belangrijke rol. Bij gewijzigd gedrag (bijvoorbeeld ander ventilatiegedrag, gezinsuitbreiding of aanschaf van nieuwe apparaten) is De Woonpas niet aansprakelijk voor de niet gerealiseerde besparing. Blijken er problemen te zijn met de werking van de getroffen verduurzamingsmaatregelen, dan zal De Woonpas dit herstellen. Voor meer details over de garantie verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden.

De Woonpas kan geen voorspellingen doen over de waardeontwikkeling van individuele woningen. In het algemeen kan gesteld worden dat verduurzaamde woningen couranter zijn dan niet verduurzaamde woningen. Het financiële voordeel in de vorm van lagere maandlasten is bovendien hoger dan de verplichting die op het huis rust in de vorm van de baatbelasting. De GVR® zou ons inziens daarom geen nadelig effect hebben op de verkoopprijs van de woning.

In het aanbod staan de aangeboden maatregelen, de totale kosten om deze te realiseren en de maandelijkse baatbelasting termijn die maximaal gelijk is aan de berekende besparingsmogelijkheid.

U kunt overcapaciteit altijd terugleveren aan het energienet. Tot 2025 geldt hiervoor de zogenaamde salderingsregeling. U krijgt een vergoeding voor de geleverde energie die gelijk is aan de prijs die u betaalt voor stroom. De salderingsregeling zal vanaf 2025 langzaam worden afgebouwd. Deze afbouwregeling is, voor zover bekend, meegenomen in de berekening van de baatbelasting.

Mocht de situatie zich voordoen dat u vanwege een overbelast elektriciteitsnetwerk (tijdelijk) uw overcapaciteit niet kan terugleveren aan het energienet, dan moet u zich wenden tot de netbeheerder. De Woonpas is hiervoor en eventuele misgelopen vergoeding(en) niet aansprakelijk en geeft alleen een opwek garantie af op de zonnepanelen.

Van de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten). De BNG Bank zet zich op deze wijze in om gemeente en woningeigenaren te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen.

woonpas-amersfoort

De Woonpas 

Amsterdamseweg 24
3812 RS Amersfoort
088 – 3443300