Pitbull-pioniers in de verduurzamingswereld

Sinds begin 2017 is De Woonpas actief met de ontwikkeling en het operationaliseren van De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). De GVR® biedt de oplossing voor het op grote schaal verduurzamen van woningen voor zowel de woningeigenaar als de gemeente.

Er is jaren intensief gewerkt en gepionierd om de GVR tot een operationeel en toetsbaar product te ontwikkelen. Gedurende dit traject hebben veel toonaangevende partijen zoals Erasmus Universiteit en EY zich aangesloten als partner. In 2019 hebben we van de Europese Unie de prestigieuze Horizon 2020 subsidie mogen ontvangen. Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie.

In 2020 heeft De Woonpas Autobinck Group als strategisch partner en participant aangetrokken. Met deze samenwerking kunnen we als organisatie verder groeien en samen met gemeenten de komende jaren zorgen voor de noodzakelijke opschaling in de verduurzaming van particuliere woning.

Onze Partners

Erasmus universiteit / ESBL

ESBL is onze kennispartner en autoriteit op het gebied van het toepassen van de
Gemeentelijke Baatbelasting binnen de GVR®.

EY

EY is onze kennispartner en autoriteit op het gebied van het toepassen van de
Gemeentelijke Baatbelasting binnen de GVR®.

Autobinck Group

Autobinck is de strategische partner en financier van De Woonpas.

Stichting Verzamelgelden GVR

Binnen deze stichting valt de financiële administratie van de GVR®.

Stichting Waarborg GVR

De Stichting Waarborg GVR is het garantiefonds voor gemeenten bij oninbare baatbelasting.

Blauwtrust Groep

Blauwtrust Groep verzorgt in opdracht van de Stichting Verzamelgelden GVR de financiële administratie van de GVR®.

Gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk Bij Duurstede is de 1e operationele gemeente binnen de GVR® en partner in het FIT HOME project.

Orange Clover

Orange Clover is onze legal adviseur en kennispartner.

Europese Unie

De Europese Unie is de subsidieverstrekker ten behoeve van de doorontwikkeling van de
GVR®.

GNE Finance

GNE is onze EU-partner binnen het door de EU gefinancierde FITHOME project.