Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de GVR, baatbelasting en gemeente.

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

De besparing wordt enerzijds gerealiseerd door de getroffen maatregelen. Maar ook het gedrag van de woningeigenaar zelf speelt een belangrijke rol. Bij gewijzigd gedrag (bijvoorbeeld ander ventilatiegedrag, gezinsuitbreiding of aanschaf van nieuwe apparaten) is De Woonpas niet aansprakelijk voor de niet gerealiseerde besparing. Blijken er problemen te zijn met de werking van de getroffen verduurzamingsmaatregelen, dan zal De Woonpas dit herstellen. Voor meer details over de garantie verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden.

U loopt geen risico, zolang u geen gedragswijziging in uw energieverbruik vertoont. Als De Woonpas onverhoopt failliet zou gaan, blijft de garantie van de uitvoerders gehandhaafd. Wanneer een uitvoerder failliet gaat, neemt De Woonpas deze garantie over.

In het aanbod staan de aangeboden maatregelen, de totale kosten om deze te realiseren en de maandelijkse baatbelasting termijn die maximaal gelijk is aan de berekende besparingsmogelijkheid.

U kunt overcapaciteit altijd terugleveren aan het energienet. Tot 2025 geldt hiervoor de zogenaamde salderingsregeling. U krijgt een vergoeding voor de geleverde energie die gelijk is aan de prijs die u betaalt voor stroom. De salderingsregeling zal vanaf 2025 langzaam worden afgebouwd. Deze afbouwregeling is, voor zover bekend, meegenomen in de berekening van de baatbelasting. Mocht de situatie zich voordoen dat u vanwege een overbelast elektriciteitsnetwerk (tijdelijk) uw overcapaciteit niet kan terugleveren aan het energienet, dan moet u zich wenden tot de netbeheerder. De Woonpas is hiervoor en eventuele misgelopen vergoeding(en) niet aansprakelijk.

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering tegen eventuele hagel, brand, diefstal, blikseminslag en/of stormschade. Zonnepanelen die zijn vastgenageld aan het dak, zoals bij zonnepanelen op schuine daken, vallen onder de opstalverzekering. Als de zonnepanelen niet zijn vastgenageld, zoals bij zonnepanelen op platte daken, vallen deze onder de inboedelverzekering.

Mocht u al over een opstal- en/of inboedelverzekering beschikken, dan raden wij u met klem aan om bij uw verzekeraar te controleren of de zonnepanelen reeds zijn inbegrepen en onder welke voorwaarden.

Van de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten). De BNG Bank zet zich op deze wijze in om gemeente en woningeigenaren te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen.

Elke woning wordt individueel geïnspecteerd op de mogelijkheden van onder andere spouwmuurisolatie. Hierbij zal vastgesteld worden of (aanvullende) spouwmuurisolatie mogelijk is en op welke wijze.

U ontvangt van De Woonpas een garantie op installatie, materiaal en de energetische werking van de maatregelen. Onderhoud is niet inbegrepen. Bij isolatie is onderhoud ook niet aan de orde. Bij de zonnepanelen is het regulier onderhoud de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Dit zal in de praktijk beperkt blijven tot het periodiek schoonmaken van de panelen.

De Woonpas kan geen voorspellingen doen over de waardeontwikkeling van individuele woningen. In het algemeen kan gesteld worden dat verduurzaamde woningen couranter zijn dan niet verduurzaamde woningen. Het financiële voordeel in de vorm van lagere maandlasten is bovendien hoger dan de verplichting die op het huis rust in de vorm van de baatbelasting. De GVR zou ons inziens daarom geen nadelig effect hebben op de verkoopprijs van de woning.

De woningeigenaar kan na afronding van de verduurzaming zelf een aanpassing van het energielabel aanvragen. Dit kan via Energielabelvoorwoningen.nl. Het aanpassen van het label gaat dus niet automatisch.

De isolatiemaatregelen hebben een technische levensduur van minimaal 30 jaar, de looptijd van de GVR. De zonnepanelen worden voor 25 jaar gegarandeerd. Dit wil niet zeggen dat ze in de laatste 5 jaar hun werk niet meer doen. U mag er vanuit gaan dat ook de zonnepanelen 30 jaar hun werk doen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid van een garantie van 30 jaar op de zonnepanelen.

Nee, momenteel worden consumentensubsidies niet meegenomen in de GVR. De reden hiervoor is dat de woningeigenaar zelf niet de factuur betaalt.

Ja, we hebben de jaarrekening nodig om vast te stellen of een maandlasten neutrale verduurzaming van de woning mogelijk is. Hierbij houdt De Woonpas zich aan de nieuwe privacywet (AVG/GDPR).

Indien een nieuwe bewoner meer verbruikt, heeft deze ook meer profijt van de getroffen maatregelen. Dit is een positief scenario. Indien de nieuwe bewoner een lager verbruik heeft, heeft hij minder profijt van de getroffen maatregelen.

In het geval de energieprijs stijgt, zal u meer gaan betalen over het resterende deel van uw energieverbruik. Het voordeel van deelname aan de GVR wordt in dit geval groter omdat het deel van de energierekening dat u bespaard heeft in uw geval niet stijgt.

De maatregelen die De Woonpas aanbiedt zijn: dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, isolatieglas en energieopwekking door middel van zonnepanelen.
De keuze voor het materiaal wordt gemaakt door De Woonpas en de uitvoerders op basis van de woninginspectie.
Er wordt in eerste instantie beoordeeld of uw woning in aanmerking komt voor de GVR. Indien dit het geval is, wordt er contact opgenomen voor een woninginspectie. Uit de inspectie volgt een eventueel aanbod. Voor een volledig overzicht van de te nemen stappen wordt verwezen naar de brochure die u heeft ontvangen en onze site: www.dewoonpas.nl.

De gemeentelijke baatbelasting wordt als een publiekrechtelijke beperking vastgelegd bij het kadaster. Bij verkoop van de woning wordt de koper door de notaris op de hoogte gesteld dat er een verplichting rust op de woning. Met tekenen van de koopakte accepteert de koper deze verplichting en is de overdraagbaarheid geregeld.

Nee. Met de realisatie van de aangeboden maatregelen volstaat in principe de huidige wijze van ventileren. Binnen de GVR woorden daarom (vooralsnog) geen ventilatie maatregelen aangeboden.
Velux dakramen worden niet voorzien van renovatieglas, dat is technisch niet mogelijk vanwege waterdichtheid. Bij dakisolatie kunnen we wel compleet nieuwe Velux dakramen plaatsen en dus de bestaande vervangen.
Nee, dit is vooralsnog geen zorg. De netbeheerder heeft de plicht zorg te dragen voor een stabiel elektriciteitsnet.
De dakisolatie wordt in principe alleen van binnenuit aangebracht.
Het dak wordt na isolatie netjes afgewerkt met afwerkplaten. Het schilderwerk is aan de woningeigenaar zelf.
Het meest gebruikte isolatiemateriaal voor de spouw, glaswol, is niet brandbaar. Andere producten hebben een slechtere brandklasse. Purschuim voor vloerisolatie is echter wel brandbaar als er er vuur bij kan komen. Aangezien dit onder de vloer is, is die kans klein. Bodemisolatie in de vorm van parels smelten bij hitte.
U behoudt de vrije keuze. De keuze voor uw energieleverancier staat los van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.
De inspecteur werkt namens De Woonpas. Hij/zij is dus niet onafhankelijk van De Woonpas, maar wel onafhankelijk van de uitvoerder. Hij/zij inspecteert de werkzaamheden van de uitvoerders en het resultaat. Op basis van de uitkomst van de eindinspectie, geeft De Woonpas de garanties af.
Het vervangen van dakpannen valt niet binnen de GVR.

Er is geen eis voor een minimaal aantal woningen dat deelneemt in een wijk, buurt of woningblok.

De GVR is vrijblijvend totdat de woningeigenaar de handtekening zet onder het aanbod.

Voor u als gemeente

De Woonpas verdient haar geld op twee manieren. Enerzijds krijgt zij een vergoeding van de uitvoerder/installateur in ruil voor het aangebrachte werk. Daarnaast wordt er een kleine opslag gerekend op het rentepercentage voor het geld dat aangetrokken wordt om de verduurzamingsmaatregelen te bekostigen.
De Woonpas is een bedrijf (BV) en is opgericht door de initiatiefnemers Richard van Rooij en Dick Dekker. De ambitie van De Woonpas is om in samenwerking met gemeenten woningverduurzaming toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle woningeigenaren.
In het geval De Woonpas failliet gaat heeft dit geen impact op de reeds verduurzaamde woningen. De Partners van de Woonpas zullen in overleg de dienstverlening binnen de samenwerking en daarmee de rol van De Woonpas door een andere partij laten uitvoeren. In het geval een uitvoerder failliet gaat, is De Woonpas verantwoordelijk voor de afgegeven garanties aan de woningeigenaar.

Het uitgangspunt is om in de toekomst zoveel als mogelijk te werken met lokale uitvoerders. Daarnaast zal leverzekerheid geborgd worden met grote landelijk opererende partners. Alle uitvoerders moeten voldoen aan strenge kwaliteits- en continuïteitseisen.