De Woonpas initieert FITHOME project en ontvangt EU-subsidie

FITHOME is de Europese projectnaam die is toegekend aan ons om binnen 3 jaar tenminste 900+ grondgebonden woningen te verduurzamen in 3 tot 7 gemeenten in Nederland. Op basis van het toepassen van de zogeheten no-regret verduurzamingsmaatregelen zal, verspreid over 3 jaar, 63,81 CO2-reductie worden gerealiseerd. FITHOME wordt gesubsidieerd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.

Vanuit de Europese Unie heeft Nederland de opdracht gekregen om kerndoelen vanuit het Klimaatverdrag te vertalen naar gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Het FITHOME project zal de gemeente Wijk bij Duurstede helpen met het verduurzamen van particuliere woningen, gebouwd tussen 1960 en 1980, om verschillende wijken voor te bereiden op fossiel-vrij verwarmen. De impact van Fithome is relevant voor een breed scala aan belanghebbende binnen de energietransitie, van individuele woningeigenaren tot gemeenten, beleidsmakers en de Europese Unie.

Kijk voor meer informatie op: www.fithomeproject.eu