Categorieën
Actualiteit

Gasprijzen stijgen snel en warmtetransitie gaat te langzaam

Naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad (FD) is de discussie over de Groningse gasvelden terug van weggeweest. Centraal staat de vraag of gaswinning uit het Groningenveld weer als optie op tafel moet. Een jaar geleden leek deze vraag definitief beantwoord, hoe komt het dat dit opnieuw wordt besproken?

Het FD-artikel concludeert dat de Nederlandse gasopslagen hun laagste stand in jaren hebben bereikt en dat de gasprijs verviervoudigd is dit jaar. De binnenlandse gasproductie is afgebouwd, waardoor Nederland afhankelijker is geworden van buitenlandse productie en dat brengt volgens verschillende experts risico’s met zich mee voor de leveringszekerheid.

In het advies van de Mijnraad valt te lezen dat het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld aan vier voorwaarden moet voldoen. Het Groningenveld is door zijn omvang (een van de grootste gasvelden ter wereld) van cruciaal belang voor de voor- en tegenstanders van Nederlandse gaswinning.

De aanvoer van hoogcalorisch gas moet voldoende zijn, de gasopslag Norg moet beschikbaar blijven, de stikstofinstallatie Zuidbroek moet tijdig opgeleverd worden en in de afbouw van de vraag naar L-gas moet voldoende voortgang zitten. De Mijnraad adviseert de gaswinning af te bouwen, maar niet onomkeerbaar te beëindigen. Hiervoor zouden voldoende technische mogelijkheden zijn.

Het FD-commentaar concludeerde dat dit ‘een moeilijke boodschap’ is voor Groningers, maar dat het ‘een noodzakelijke achtervang oplevert om de leveringszekerheid ook in de toekomst te garanderen’.

Stand van zaken
Dat de Nederlandse gasopslagen zo laag staan, komt volgens Martien Visser, lector energietransitie en netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen en manager corporate strategy bij Gasunie, door de afgelopen winter. Hij concludeert dat er in de energiemix van Nederland in 2021 tot en met juli relatief veel aardgas naar huishoudens is gegaan vanwege het koude voorjaar.

Toch ziet hij dat de gaskraan niet meer is opengeschroefd. “Ondanks het koude voorjaar is de gasproductie uit Groningen nog iets lager dan vorig jaar en ruim 80 procent lager dan in 2014.” De gasproductie lag voor het eerst in een half jaar onder de 5 miljard kubieke meter, waardoor de voorraad onvoldoende kon worden aangevuld.

“Inmiddels zijn de gasopslagen voor 40 procent gevuld, slechts de helft van normaal. Alleen Norg wordt gevuld. Vermoedelijk hebben we de komende winter in Noord West-Europa onze kern- en kolencentrales hard nodig”, zo laat hij ook op Twitter weten.

In het restant van 2021 verwacht Visser ook niet meer dat de voorraad terug zal keren naar zijn oude niveau. “Inmiddels wordt duidelijk dat het dit jaar niet meer ‘goed’ komt met het vullen van de Nederlandse gasbergingen. Ook andere landen lopen achter, zo zit Duitsland op slechts 50 procent. Rond deze tijd van het jaar is een vulgraad van 75 procent normaal.”

Gronings leed
Aan de andere kant zijn er de zorgen van de Groningers over de veiligheid van hun leefgebied en de leefbaarheid van hun woning. Wanneer de discussie zich volgens hun te veel focust op de financiële aspecten van gaswinning, leidt dit vaak tot felle reacties. In mei dit jaar leverden uitspraken van directeur Johan Atema van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bijvoorbeeld nog een hoop commotie op.

Hij beweerde tegenover NRC dat de kans op zware bevingen nog maar een paar procent is en dat er nog maar vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt, in plaats van de afgesproken 26.000. Het leidde tot een stortvloed van kritiek op Atema.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen noemde de zijn uitspraken ‘onjuist’, waarvan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren betreurde dat hij ze gedaan had en de Tweede Kamer vroeg er een hoorzitting voor aan.

Dat de discussie rondom de Groningse gaswinning en de gevolgen ervan een emotionele component met zich meedraagt, werd eveneens duidelijk uit een opiniestuk in het FD, dat volgde op het hoofdredactionele commentaar. Door ‘Houd optie op gas uit Groningenveld open’ in het Commentaar op te nemen zou de krant het leed miskennen.

Hoge energierekening
Vandaag mengt de actiegroep Groninger Bodem Beweging zich ook in de discussie door in een paginagrote advertentie in diverse landelijke dagbladen te pleiten voor een duidelijk kabinetsbeleid rond de aardbevingsproblematiek. De groep stelt dat Groningers ‘geen slachtoffer van een natuurramp’ zijn geworden, maar dat zij slachtoffer gemaakt zijn ‘door onverantwoorde gaswinning en daaropvolgend falend overheidsbeleid’.

Minister van Economische Zaken Stef Blok heeft al laten weten dat er het komend gasjaar – dat loopt van oktober 2021 tot en met oktober 2022 – nog 3,9 miljard kuub door de NAM uit de grond gehaald moet worden. Een verdere daling van de Groningse gaswinning.

De minister liet wel ruimte voor een hogere gasproductie in het geval dat er een hogere gasvraag ontstaat. En daar ligt de crux, want dat is zeker niet ondenkbaar. Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO, schreef op Twitter dat een ‘fors hogere gasrekening dreigt voor Nederland’ door ‘lage voorraden, leveringszekerheid en hoge prijzen’.

Hoewel er in Nederland veel sympathie en begrip bestaat voor de Groningse situatie, kan de dreiging van een hoge energierekening de dynamiek van de discussie veranderen. De warmtetransitie kan op termijn het verschil uitmaken, maar heeft nog niet de volumes bereikt om het aandeel van aardgas in de energiemix over te nemen. Zelfs niet alleen het Groningse productiegedeelte.

bron: Warmte365

Categorieën
Actualiteit

Het IPCC rapport: de laatste wake up call?

Het kan niemand ontgaan zijn: het recente IPCC rapport over de klimaatontwikkeling laat niets aan onduidelijkheid over. De pessimistische voorspellingen van 10 jaar geleden zijn uitgekomen. Sterker nog, de situatie is nog zorgelijker. 

Een korte opsomming:

  • de CO2 concentratie in de atmosfeer is op z’n hoogst in de laatste 2 miljoen jaar
  • de zeespiegel stijgt het sterkst in de afgelopen 3000 jaar
  • het zeeijs is op het laagste niveau in de afgelopen 1000 jaar
  • de gletsjers smelten het hardst in de afgelopen 200 jaar

Uit het rapport blijkt tevens dat we zullen worden geconfronteerd met:

  • meer en intensere hittegolven
  • meer hittegolven in de oceanen
  • meer en vaker zware regen
  • vaker droogte
  • meer zware tropische cyclonen

Er kan geen twijfel meer zijn dat de menselijke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen. Zonder drastisch ingrijpen zal de aarde in 2040 reeds 1,5 graad warmer zijn en zal de zeespiegel stijgen tot problematische hoogte; met name voor Nederland. Doen we niets of te weinig, dan zal een hogere temperatuurstijging de aarde grotendeels onbewoonbaar maken. Bij de wetenschappers bestaat de consensus dat we spoedig op een onomkeerbaar kantelpunt komen te staan. 

Een serieuze wake up call dus.

Nederland moet in actie komen. 
Internationaal zullen drastische maatregelen moeten worden genomen om tot echte veranderingen te komen. Wij hebben in Nederland vaak de neiging om te denken dat wij het goed doen en de andere landen meer moeten doen. Helaas is dit vaak niet het geval. Neem als voorbeeld het percentage duurzaam opgewekte energie: hier bungelen wij in Europa onderaan met 9% duurzaam opgewekte energie. Alleen Luxemburg en Malta doen het slechter. Noorwegen en IJsland zitten respectievelijk op 75% en 78%.
Op nationaal niveau zal onze regering dus duidelijke keuzes moeten maken, richting moeten geven en overgaan tot actie. 

Maar wat kan ik als individu nu concreet doen? 
Het antwoord hierop is helemaal niet zo moeilijk. Wees bewust van de keuzes die je maakt! Dit kan van alles zijn. Eet bewuster, koop bewuster, reis bewuster. En woon bewuster. Een hele concrete manier om als individu bij te dragen, is het verduurzamen van de eigen woning door deze goed te isoleren en zelf duurzame elektriciteit op te wekken. Met de Gemeentelijke Verduurzaming Regeling kunt u met hulp van de gemeente uw woning verregaand verduurzamen en tot wel 70% CO2 reductie realiseren. Dit zonder dat u hier zelf een investering hoeft te doen en zonder dat u woonlasten hierdoor stijgen. Zo eenvoudig is het!

Uw gemeente kan uw de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling aanbieden. Vraag uw gemeente of zij al mee doet. Dan dragen we samen ons steentje bij!

Categorieën
Actualiteit

De 1e 17 woningen succesvol verduurzaamd met de GVR

In de wijk Noorderwaard Noord in Wijk bij Duurstede zijn de 1e 17 woningen succesvol verduurzaamd met de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling. De ervaringen van de bewoners zijn erg positief en dat vormt een goede basis voor volgende wijken en gemeenten.

De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, vloerisolatie, dakisolatie en nieuw glas; belangrijke stappen voor meer wooncomfort, besparing op het energieverbruik en noodzakelijk om straks van het aardgas af te kunnen gaan. De GVR maakt dit mogelijk zonder dat deze woningeigenaren zelf een investering hoeven te doen. ‘Wij hebben het anderen ook aanbevolen’ aldus mevrouw Tesink, die het daarnaast erg prettig vond zelf niets te hoeven uitzoeken en te organiseren.  

Enthousiast? U kunt zich hier aanmelden voor een inspectie van uw woning. Komt u er niet uit? Bel ons dan op 088-3443300

Categorieën
Actualiteit

De BAR-gemeenten zetten volgende stap in uitrol GVR

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zetten de volgende stap in de uitrol van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.

‘Geen risico, geen gedoe en betaalbaar’ aldus de Wethouders Duurzaam van de drie gemeenten. Precies deze 3 kenmerken maakt de GVR het unieke middel om stappen te kunnen zetten naar aardgasvrij wonen. Daar waar de gemeenten opdracht hebben gekregen om hierin richting te geven, blijkt de particuliere woningeigenaar lastig te motiveren. Met de GVR hebben de BAR-Gemeenten gekozen voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Zonder voorinvestering van eigen middelen, is verduurzaming van de eigen woning toegankelijk voor iedereen en het ‘gedoe’ om alles uit te zoeken en vervolgens in gang te zetten wordt uit handen genomen.

In de bovenstaande video onderbouwd wethouder Tanja de Jonge (gemeente Barendrecht) de keuze voor de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.

Categorieën
Actualiteit

De Woonpas initieert FITHOME project en ontvangt EU-subsidie

FITHOME is de Europese projectnaam die is toegekend aan ons om binnen 3 jaar tenminste 900+ grondgebonden woningen te verduurzamen in 3 tot 7 gemeenten in Nederland. Op basis van het toepassen van de zogeheten no-regret verduurzamingsmaatregelen zal, verspreid over 3 jaar, 63,81 CO2-reductie worden gerealiseerd. FITHOME wordt gesubsidieerd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.

Vanuit de Europese Unie heeft Nederland de opdracht gekregen om kerndoelen vanuit het Klimaatverdrag te vertalen naar gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Het FITHOME project zal de gemeente Wijk bij Duurstede helpen met het verduurzamen van particuliere woningen, gebouwd tussen 1960 en 1980, om verschillende wijken voor te bereiden op fossiel-vrij verwarmen. De impact van Fithome is relevant voor een breed scala aan belanghebbende binnen de energietransitie, van individuele woningeigenaren tot gemeenten, beleidsmakers en de Europese Unie.

Kijk voor meer informatie op: www.fithomeproject.eu

Categorieën
Actualiteit

Steeds meer gemeenten geïnteresseerd in de GVR

Geweldig om lezen dat steeds meer gemeenten geïnteresseerd zijn in de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). Lees hieronder een artikel van De Stentor waarin Dick Dekker, één van de initiatiefnemers van de GVR, uitlegt hoe de GVR werkt.

https://www.destentor.nl/raalte/dick-dekker-uit-heino-belooft-iedereen-een-duurzaam-huis-en-dat-kost-je-niks~adeb630a/

Categorieën
Actualiteit

De Woonpas trekt strategisch partner Autobinck Group aan

De Woonpas verwelkomt Autobinck Group als strategisch partner en participant. Deze samenwerking stelt De Woonpas in staat als organisatie verder te groeien en haar ambities, samen met gemeenten de verduurzaming van particuliere woningen op te schalen, te realiseren. Naast een financiële impuls biedt Autobinck Group ook ondersteuning op inhoudelijk vlak en ontstaan mogelijkheden tot samenwerking met andere deelnemingen en onderdelen van Autobinck in het energiedomein.